Luběnky z. s.
Vánoce 2017 - Luběnky slaví 10 let svého založení

Zpíváme rády!

Vítáme Vás na našich stránkách! Jsme amatérský ženský sbor, scházíme se jednou týdně a to v pondělí od 18°° do 20°° hodin v ZUŠ v Lubech. Naše sbormistryně Jana Kočárníková pro nás vybírá a upravuje skladby všech žánrů. Rády přivítáme nové členky, případně i členy, kteří mají zájem o sborový zpěv. Vítáni jsou i sólisté. Přijďte rovnou mezi nás nebo volejte na telefonní číslo uvedené v kontaktech.

Historie tohoto sboru se začala psát v roce 2007. Pár děvčat se sešlo, aby doprovodilo sólovou zpěvačku Ivetu Živčákovou na vánočním koncertě v Lubech. Vánoční atmosféra a společný zpěv je natolik uchvátil, že se rozhodly v této bohulibé činnosti pokračovat. Dnes sbor čítá dvacet žen.
Na samém počátku se zpívalo pouze dvojhlasně.
S postupně nabývajícími zkušenostmi si dnes zazpíváme skladby i čtyřhlasně.