Příběh našeho sboru
Ze zkušebny až na pódium

Zpívat ve sboru není koníček, ale kůň. Jednou jej osedláte a už vás nepustí. V Lubech býval mnoho let smíšený pěvecký sbor pod vedením Ing. Karla Malíška, který se rozpadl ještě před revolucí. Několik z nás (dnes již současných členů sboru) si občas postesklo a hledalo někoho, kdo by sbor znovu rozběhl.

Stalo se v říjnu 2007. Pod režií Libušky Hoyerové z Nového Kostela jsme uspořádali první vánoční koncert v lubském kostele. Byl to velice skromný začátek. Dělali jsme ještě s našimi dětmi pouze jednoduché dvouhlasné křoví paní Ivetě Živčákové z Hazlova. Význam to však mělo obrovský. Vznikl náš ženský pěvecký sbor s názvem Luběnky. Další režii a kompletní organizaci převzala do kompetence naše sbormistryně Jana Kočárníková.

Dnes zpíváme trojhlasně a čtyřhlasně pro město a městské organizace i pro dobročinné spolky a pořádáme pravidelné i nepravidelné koncerty, navíc i pro německé sousedy.

Luběnky

obsazení

Jana Kočárníková - sbormistryně
Dana Merhoutová - managerka
Jana Bauerová
Doris Bigasová
Jana Duková
Klára Eliášová
Lenka Gotthardová
Jana Krejčová
Zorka Kutmanová
Eva Malčeková
Anna Mašková
Alena Opavová
Petra Paulovičová
Kateřina Riedlová
Lenka Schneiderová
Hana Tylšarová
Martina Vrbová