Příběh našeho sboru
Ze zkušebny až na pódium

Zpívat ve sboru není koníček, ale kůň. Jednou jej osedláte a už vás nepustí. V Lubech býval mnoho let smíšený pěvecký sbor pod vedením Ing. Karla Malíška, který se rozpadl ještě před revolucí. Několik z nás (dnes již současných členů sboru) si občas postesklo a hledalo někoho, kdo by sbor znovu rozběhl.

Stalo se v říjnu 2007. Pod režií Libušky Hoyerové z Nového Kostela jsme uspořádali první vánoční koncert v lubském kostele. Byl to velice skromný začátek. Dělali jsme ještě s našimi dětmi pouze jednoduché dvouhlasné křoví paní Ivetě Živčákové z Hazlova. Význam to však mělo obrovský. Vznikl náš ženský pěvecký sbor s názvem Luběnky. Další režii a kompletní organizaci převzala do kompetence naše sbormistryně Jana Kočárníková.

Dnes zpíváme trojhlasně a čtyřhlasně pro město a městské organizace i pro dobročinné spolky a pořádáme pravidelné i nepravidelné koncerty, navíc i pro německé sousedy.